Zajmujemy się skutecznym dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z różnych tytułów. Nasze główne obszary działania obejmują:

I. Wypadki komunikacyjne

Czy wiesz, że naprawienia szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego możesz żądać z policy OC sprawcy? Co więcej, swoich praw możesz również skutecznie dochodzić, gdy sprawca nie posiada polisy OC lub dane sprawcy wypadku nie zostały ustalone.

  • Kiedy możesz dochodzić swoich roszczeń?

W ciągu 3 lat od daty wypadku możesz skutecznie dochodzić należnych Ci roszczeń i żądać naprawienia powstałej szkody. Możliwy czas na podjęcie działań wydłuży się do 20 lat, w przypadku zakwalifikowania wypadku jako przestępstwa.

  • Jakie świadczenia możesz uzyskać?

Możesz uzyskać: zadośćuczynienie za powstałą krzywdę odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, dojazdy do placówek medycznych, zniszczone w wypadku rzeczy, utracony zarobek, jak również koszty związane z koniecznością pomocy osób trzecich, jak również możesz uzyskać rentę z tytułu zwiększonych na skutek wypadku potrzeb, czy rentę z tytułu utraconego zarobku.

II. Wypadki komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym

W sytuacji, gdy na skutek wypadku utraciłeś najbliższego członka rodziny, nie zapominaj, że poniesiona strata może zostać zrekompensowana.

  • Kiedy możesz dochodzić swoich roszczeń?

W przypadku zakwalifikowania wypadku jako przestępstwo oraz skazania sprawcy wypadku przez Sąd prawomocnym wyrokiem karnym, czas na podjęcie działań w Twojej sprawie wynosi zawsze 20 lat od daty wypadku.

  • Jakie świadczenia możesz uzyskać?

Możesz uzyskać: zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, stosowne odszkodowanie w przypadku pogorszenia się Twojej sytuacji materialnej, jak również rentę alimentacyjną, jeżeli osoba zmarła była jedynym żywicielem rodziny.

III. Wypadki w pracy

Jeżeli uczestniczyłeś w wypadku przy pracy, w pracy pamiętaj, że należnych roszczeń możesz dochodzić od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a tzw. roszczeń uzupełniających bezpośrednio od swojego pracodawcy.

  • Kiedy możesz dochodzić swoich roszczeń?

Roszczenie o jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy co do zasady nie ulega przedawnieniu.

  • Jakie świadczenia możesz uzyskać?

Możesz uzyskać: jednorazowe odszkodowanie z ZUS za trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, uzupełniające roszczenia odszkodowawcze od pracodawcy.

IV. Wypadki w rolnictwie

Pamiętaj, że w przypadku zaistnienia wypadku w rolnictwie polisa OC osoby prowadzącej gospodarstwo rolne obejmuje również wypadki podczas świadczenia tzw. „pomocy sąsiedzkiej”.

  • Kiedy możesz dochodzić swoich roszczeń?

W ciągu 3 lat od daty wypadku możesz skutecznie dochodzić należnych Ci roszczeń i żądać naprawienia powstałej szkody. Możliwy czas na podjęcie działań wydłuży się do 20 lat, w przypadku zakwalifikowania wypadku jako przestępstwa.

  • Jakie świadczenia możesz uzyskać?

Możesz uzyskać: zadośćuczynienie za powstałą krzywdę odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, dojazdy do placówek medycznych, zniszczone w wypadku rzeczy, utracony zarobek, jak również koszty związane z koniecznością pomocy osób trzecich, jak również możesz uzyskać rentę z tytułu zwiększonych na skutek wypadku potrzeb, czy rentę z tytułu utraconego zarobku.

V. Błędy i zdarzenia medyczne

Pamiętaj, że do błędów w sztuce medycznej lub innych zdarzeń medycznych powodujących szkodę może dojść w różnych placówkach medycznych, nigdy jednak nie zapominaj o przysługujących Ci prawach.

  • Kiedy możesz dochodzić swoich roszczeń?

W ciągu 3 lat od daty zdarzenia medycznego możesz skutecznie dochodzić naprawienia powstałej szkody. Co więcej w przypadku zakwalifikowania zdarzenia medycznego jako przestępstwa i skazania przez Sąd sprawcy zdarzenia medycznego prawomocnym wyrokiem karnym, czas na podjęcie działań w Twojej sprawie wynosi aż 20 lat.

  • Jakie świadczenia możesz uzyskać?

Możesz uzyskać: zadośćuczynienie za powstałą krzywdę odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, dojazdy do placówek medycznych, zniszczone w wypadku rzeczy, utracony zarobek, jak również koszty związane z koniecznością pomocy osób trzecich, jak również możesz uzyskać rentę z tytułu zwiększonych na skutek wypadku potrzeb, czy rentę z tytułu utraconego zarobku.